Adviesgesprek

Home / Adviesgesprek

Erkende docenten

Voor de opleiding tot Hygienic welder, heeft HDN een samenwerking met het NIL. Lasschool.nl is uw erkende opleider. Wij kunnen u ook begeleiden in het traject met betrekking tot het her-certificeren van uw Hygienic welder.

Vrijblijvend adviesgesprek

Wilt u meer informatie over wat de lascertificering Hygenic Welder voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

HDN-certificaat én lasserkwalificatie

De las die u legt voor het praktijk-examen kan worden aangeboden ter beoordeling voor een Lasserkwalificatie conform de EN-ISO 9606-1.
Zo heeft u na afronding van de lasopleiding zowel het NIL certificaat Hygienic Welder als een Lasserkwalificatie conform de EN-ISO 9606-1

FAQ

Heeft u vragen?

Door partijen in de markt wordt ons soms gevraagd wat het verschil is tussen Hygienic Design Network (HDN) en EHEDG. Hoewel er verschillen zijn vertalen we deze echter in veel gevallen juist als aanvullend en complementair. Bovendien zijn er ook een aantal belangrijke overeenkomsten. Waar de scope van EHEDG stopt gaat HDN veelal praktisch verder en borgt de toepasbaarheid. In onderstaande tekst en tabel hebben we weergegeven waar de belangrijkste verschillen/complementariteit en overeenkomsten liggen.

EHEDG introductie:
EHEDG staat voor “European Hygienic Engineering & Design Group” en is een Europese non-profit organisatie die de voedselindustrie voorlichting geeft ten aanzien van Hygienic Design oplossingen. Dit door middel van het aanbieden van praktische richtlijnen en (gecertificeerde) testprocedures componenten.

De vijf speerpunten voor EHEDG, in het Hygienic Design, zijn ontwerp -gebouwen, -utilities, -machinebouw & proces installaties, -cleaning en desinfectie en persoonlijke hygiëne. Er zijn diverse werkgroepen binnen EHEDG bezig met het oplossen van hygiënische vraagstukken.

HDN introductie:
HDN staat voor “Hygienic Design Network” en is een Nederlandse non-profit organisatie die de HDN methodiek ontwikkelt op basis van Europese regelgeving (o.a. EN1672-2) en deze vervolgens in de Europese voedselindustrie implementeert en borgt. Speerpunt is de Nederlandse voedselindustrie. Na succesvolle implementatie volgen de andere EU landen.

HDN is een (gestructureerde) methodiek die garandeert dat vanaf het theoretisch ontwerp tot en met de oplevering van een machine of procesinstallatie het geheel aantoonbaar voldoet aan Europese regelgeving in het kader van voedselveiligheid. Uitvoering geschiedt door gecertificeerde bedrijven.

Verschillen:

EHEDG

Hygienic Design Network (HDN)

Voorlichting Methodiek
Theoretische onderbouwing Praktische invulling
Richtlijnen Procedures/werkwijzen/skills
Op basis van EN-1672-2 Combineert alle beschikbare normen en richtlijnen, incl. EN-1672-2
Gecertificeerde componenten Gecertificeerde personen/bedrijven
Detailinformatie materiaaleisen Concrete omschrijvingen voor borging van materiaal specificaties
Beoordeling van componenten op reinigbaarheid Indeling van de componenten op gekozen HDN klasse (reiniging & proces)
Verzamelen van kennis en omzetten naar richtlijnen voor Hygienic Design Toepassen en borgen van kennis, op basis van de EHEDG richtlijnen, aangevuld met HDN en andere praktijkinformatie
Theoretisch oplossen hygiënische vraagstukken Toepassen en implementeren van theoretische oplossingen in de praktijk
Produceert kennis en wetenschap Overdracht/borging van kennis & wetenschap
n.v.t. Gecertificeerd ontwerp, uitvoering, inspectie en arbitrage
Beoordeling reinigbaarheid componenten n.v.t.
Beoordeling componenten Indeling componenten per applicatie (HDN klasse)
Concrete eisen aan materiaal Omgezet in concrete omschrijving per HDN klasse
Richtinggevend in ontwerpdetails Vertaling van deze richtlijnen naar de praktijk
Beschrijving hygiënische las Gedefinieerde voedingsmiddelenlas, inclusief lasprocedure, PED en borging
n.v.t. Eigen ontwikkelde opleidingen (Ontwerp/uitvoering/inspectie)
Overeenkomsten:

EHEDG

Hygienic Design Network (HDN)

Hygienic Design (EN1672-2) Hygienic Design (EN1672-2)
Certificering (=> componenten) Certificering (=> personen/bedrijf)
Primaire doelgroep: Europa Primaire doelgroep: Europa
Netwerk organisatie Netwerk organisatie
Non-profit Non-profit

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen!

Contact

+31 (0)88-0112200
info@lasschool.nl